ZNG, SIA

+371 26332412
Šmerļa iela 3 - 302, RĪGA, LV-1006
  • Рег. №:

    LV45403024001

Короткая ссылка компании

Копировать
up left right down minus plus
Все отзывы

Новые отзывы

1
2017.01.03.

28.01.2016 dzīvoklī karstā ūdens patēriņa uzskaitei uzstādīja ūdens patēriņa skaitītājs, modelis CDS/D8, skaitītāja identifikācijas numurs 0114009237, Q3 2.5, H-R=80, V- R=40, U0D0 T=30/90°C, skaitītājs marķēts ar firmas Maddalena preču zīmi, marķēts ar CE atbilstības marķējumu (turpmāk - Skaitītājs). Skaitītājs aprīkots ar iespēju pievienot attālināto nolasīšanu ar P=10L. Skaitītāja uzstādīšanas vieta plombēta ar plombu ar identifikāciju “ZNG”.
Skaitītājs nav marķēts ar metroloģisko papildmarķējumu: M zīmi, marķējuma uzlikšanas gada pēdējiem diviem cipariem un paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kā arī Skaitītājs nav marķēts ar EEK tipa apstiprinājuma zīmi un EEK pirmreizējās verificēšanas atzīmi.
Saskaņā ar pieņemšanas - nodošanas aktu Skaitītāja uzstādīšanu veica SIA “ZNG”, reģ.Nr.45403024001.
Pēc Skaitītāja īpašnieka pieprasījuma no DZĪKS “RODODENDRA-R” valdes priekšsēdētājas Nadeždas Šahmajevas pieprasīja un valdes priekšsēdētāja Nadeždas Šahmajeva izsniedza Skaitītāja pasi un montāžas instrukciju, kā arī firmas “MADDALENA” izsniegtu deklarāciju, kuras tulkojuma pareizību apliecinājis SIA “SISTEMSERVISS” pārstāvis V.Ivanovs (turpmāk - Atbilstības dokumentācija). Atbilstības dokumentācijas kopijas pievienotas pielikumā.
Konstatētās neatbilstības; Atbilstības dokumentācija nav attiecināma uz Skaitītāju, jo Skaitītājs neatbilst ne Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumu Nr.673 Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem”, ne Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumu Nr.664 “Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem”, ne Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.624 “Noteikumu par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm” prasībām, līdz ar to Skaitītājs neatbilst likuma Par mērījumu vienotību 6.panta pirmās daļas un 8.panta l)punkta prasībām. Ņemot vērā iepriekš minēto, Skaitītājs nav lietojams ūdens patēriņa uzskaitei norēķinu operācijās.

https://www.facebook.com/raimonds.raimonds.33/videos/607210842788528/?hc_location=ufi

Отправить SMS

code
Отправить